Scena Mozaik

Educirani volonteri udruge ‘Most’ pomažu maloljetnicima s poremećajem ponašanja

Sedmaš Robert: Više ne kradem, ne tučem se i ispravio sam hrvatski i matematiku

Educirani volonteri udruge ‘Most’ pomažu maloljetnicima s poremećajem ponašanja

Đordana Barbarić s volonterima Amalijom Hrepić, Manuelom Gregov, Anom Biličić i Goranom Biličićem

Robert ide u sedmi razred jedne osnovne škole u okolici Splita. Za njega su govorili da je “pravi problem”. Izostajao je iz škole, ocjene su mu bile ajme i kuku, s roditeljima i nastavnicima bio je u neprestanom sukobu, često se tukao, a povremene skitnje odvele su ga i u krađu cigareta u dućanu. Intervenirala je policija, a potom i stručne pedagoške službe koje su ga uputile u Zvonimirovu 7, u Udrugu “Most” gdje se uključio u POP program, posebni odgojni postupak u sklopu kojeg su mu pomogli oni koji ga najviše razumiju - njegovi vršnjaci.

- Dolazim tu već dvije godine. Dobro je. Ispravio sam hrvatski i matematiku, a to mi je bilo najvažnije za proći godinu. I ne tučem se više - kroz smijeh će nam simpatični Robert, jedan od mnogobrojnih maloljetnika, odnosno njih prosječno oko 90 koji tijekom godine prolaze kroz ovaj hvalevrijedan besplatni program vršnjačke pomoći u radu s mladima s poremećajima u ponašanju. On je jedan od onih što su “vraćeni na pravi put”, na ugodno iznenađenje sviju, a najviše njega samoga i njegove obitelji koja ga sada gleda drugim očima.

Iako izgleda prilično jednostavna, stvar je jako kompleksna. Volonteri u dobi od 17 do 29 godina, nakon brojnih edukacija, koriste svoje slobodno vrijeme da bi djeci s poremećajima u ponašanju pomogli u svladavanju školskoga gradiva, animirali ih na zabavno i korisno osmišljavanje slobodnog vremena, te potaknuli kod njih motivaciju, samopouzdanje i vjeru da mogu bolje i više.

Povučenost, bježanje, provale

- Mladi volonteri uz pomoć i superviziju stručnjaka, psihologa, defektologa i socijalnih radnika organiziraju psihosocijalnu potporu mladima iz rizičnih skupina koji su u dobi od 13 do 18 godina. Njih u POP program upućuju Centar za socijalnu skrb, stručno pedagoške službe škola ili pak dolaze samoinicijativno. Razlozi su brojni: loše ocjene, izostanci, pretjerana povučenost ili pak agresivnost, pružanje otpora prema svim autoritetima, provale, krađe, bježanje, skitnje...- navodi psihologica Amalija Hrepić koja je u “Most” došla prije sedam godina još kao studentica volonterka.

Nagledala se i naslušala brojnih priča, nimalo jednostavnih, no većina od njih imala je sretan završetak ili zapravo početak odrastanja u onom najljepšem obliku u kojem su vraćeni samopouzdanje, povjerenje... roditelji razgovaraju s djetetom, gledaju ga u oči, pitaju ga kako se osjeća i što voli, a u školi se to dijete veseli ekipi, a nitko ne upire prstom u njega stigmatizirajući ga kao problem.

- POP program provodi se već trinaest godina i kroz njega je prošlo više od 500 djece iz cijele Splitsko-dalmatinske županije. S nekima se radilo duže, s nekima kraće, a naši rezultati pokazuju više od 90 posto uspješnosti, što znači da velika većina djece ostaje u redovnoj školi, nema recidiva kaznenih djela, a odnosi s okolinom znatno su poboljšani - kaže nam Đordana Barbarić, predsjednica Udruge “Most”, koja naglašava kako se ova sprega volontera i rada stručnjaka pokazala kao dobitna kombinacija, također i jedinstvena u Hrvatskoj. Dodaje kako je ovaj program prolazio kroz brojne teškoće od kojih su najveće predrasude.

- Ovo je paralelna borba s predrasudama našega društva koje misli da mladi nisu aktivni i da od te djece koja nam dolaze neće biti ništa. Činjenice da kod nas volontira oko 200 mladih, odnosno njih oko 25 direktno uključenih u POP program, te da ta djeca, takozvani problemi i te kako imaju šanse i da iziđu na koncu na pravi put, pobijaju sve zablude. Dio njih čak nam se vraćaju kao volonteri - kaže Barbarić.

Manuela Gregov je studentica medicine, a Ana Biličić buduća je psihologica. Već godinama njih dvije volontiraju u “Mostu” pružajući pomoć u svladavanju školskoga gradiva, razvijaju strategije uspješnog učenja, poboljšavaju koncentraciju, potiču motivacija za rad, podučavaju tehnike zapamćivanja, osmišljavaju aktivnosti slobodnog vremena za korisnike programa. Djeca im se povjeravaju doživljavajući ih kao prijatelje.

- To su draga i pametna djeca s kojom je gušt raditi. Posebna su na svoj način. Kad vidite da su napredovali, to je i vaš uspjeh. Naš pristup je spontan, nema osude, nema pitanja zašto si ovdje, koncentriramo se na kratkoročni cilj, razmatramo pitanje kako dalje. Na kraju, svi su zadovoljni, oni pogotovo - priča nam svoja iskustva volonterka Ana.

Psihologica Amalija kaže kako djeca “skrenu s puta” zbog raznih okolnosti. Ima tu razvedenih roditelja koji manipuliraju djecom tijekom razvoda, samohranih roditelja, onih bez posla, ovisnika... Djeci se ne posvećuje dovoljno pažnje, previše vremena oni provode vani, na ulici, pred kompjutorom i televizorom. U “Most” je došlo dijete koje je 18 sati dnevno igralo igrice! Tu je i ovisnost o klađenju, kocki, alkohol je djeci posve dostupan, eksperimentira se drogama, slijede krađe, provale...

Detektirati problem

- Dok odrasli gube uvid u život djece, ona se pogube na putu sazrijevanja. Društvo ih obilježi kao problem i ona pružaju otpor prema svemu oko sebe, stalno propituju granice dokle mogu ići ne misleći na posljedice. Zapravo, toj djeci je škola najmanji problem jer su najčešće jako inteligentna, no u školi se taj otpor najviše vidi. Zbog svega toga, jako je važno detektirati problem na vrijeme i obratiti se stručnim službama - kaže Amalija koja sa svojom ekipom hvali dobru suradnju sa školama, ali i roditeljima koji se uključe u program.

Za potonje se organizira individualni i grupni rad u okviru predavanja i radionica. Upućuje ih se na prave adrese i educira o pravilnom pristupu djetetu i teškoćama koje ima. Uči ih se kako djecu ne treba stalno kritizirati, već im se približiti, naći pravu mjeru između autoriteta i prijateljstva. To je cjeloživotno učenje, ali jedino ispravno.

- Bit je u komunikaciji, davanju podrške i vremena posvećenog jedni drugima. Također, bez naših volontera ovaj program ne bi mogao funkcionirati, zato su nam oni prava dragocjenost koju trebamo njegovati i među svim mladim ljudima našega društva. Evo, naš Robert je danas otvoren, razgovorljiv, nasmijan, a došao je k nama kao jedno strašno zatvoreno dijete koje se sukobljavalo sa svijetom oko sebe. Ana i ostali iz “Mosta” su doprli do njega i time spriječili da on završi u Turopolju, na Bilicama ili u nekoj sličnoj ustanovi - dodaje Đordana Barbarić.

MERIEN ILIĆ
FOTO: NIKOLA VILIĆ / CROPIX

Program po gradskim kotarevima

Jedna od ideja ekipe iz ‘Mosta’ je da se ovaj POP program provodi i po gradskim kotarevima. Iako su neke škole svijetli primjeri, u Splitu nedostaje sustavnih projekata i programa primarne prevencije (za djecu iz teško socijalno ugroženih i rizičnih obitelji) i programa sekundarne prevencije (za mlade koji su prvi put počinili kazneno djelo). Od Grada Splita POP program dobiva godišnje 40 tisuća kuna. Usporedbe radi, boravak maloljetnika u nekoj ustanovi za preodgoj državu košta oko 7 tisuća kuna mjesečno.

Na 90 mladih 27 volontera

Ovim projektom godišnje se osnaži najmanje 90 mladih u riziku u dobi od 13 do 18 godina (36 posto djevojčica i 64 posto dječaka), zadrži u redovnom obrazovnom sustavu i smanji njihov recidiv kaznenih djela. Prosječna dob je 15 godina. Najveći broj mladih (50 posto) uključi se „samoinicijativno“ na nagovor roditelja ili vršnjaka; njih 12 posto uputio je CZSS, 9 posto uputio je voditelj nadzora, a 29 posto stručne službe škola. U POP program uključeno je godišnje oko 25 volontera u dobi od 17 do 27 godina.

Sportom kontra nasilja

‘Most’ njeguje razne projekte suzbijanja nasilja među mladima poput organizacije uličnog urbanog festivala „Nasilje nije cool“, s cjelodnevnim programom koji je uključivao crtanje grafita, koncert školskih bendova, demonstraciju rolanja te sportska natjecanja u košarci-basketu i malom nogometu. Tu je i multimedijalni projekt “Udarac” s kazalištem Playdrama, kao i radionice suzbijanja nasilja među mladima “ Na mladima svijet zastaje” usmjerene na mlade u riziku uključene u POP program.

Pohvale iz Bruxellesa

Kao primjer dobre prakse u radu s djecom i mladima POP program Udruge ‘Most’ dobio je od od Eruopean Juvenile Justice Observatory iz Bruxellesa. U istu kategoriju uvrštene su organizacije iz Švedske, Njemačke i Velike Britanije.

Naslovnica Mozaik