Page 1 of 7FirstPrevious[1]234567Last

Ribička prognoza

Prijepodne dobro, popodne podnošljivo pa loše do malo prije 23 sata. Ostatak noći podnošljivo.Podnošljivo u svitanje, dobro do podne pa podnošljivo do noći. Loše do malo prije ponoći pa dobro do svitanja.Prijepodne dobro, popodne podnošljivo pa loše do malo iza ponoći, a zatim dobro do svitanja.Tijekom prijepodneva podnošljivo pa dobro noći. Loše do malo prije 2 sata pa podnošljivo do svitanja.Podnošljivo u svitanje, loše do 13 sati pa podnošljivo do 15. Dobro do noći, loše do malo iza 2 pa dobro do svitanja.U svitanje podnošljivo, loše do 14 sati pa podnošljivo do noći. Loše do malo iza 3 pa dobro do svitanja.Podnošljivo u svitanje, loše do sumraka pa podnošljivo do mraka. Loše do malo iza 4 pa dobro do svitanja.
Prijepodne dobro, popodne podnošljivo pa loše do malo prije 23 sata. Ostatak noći podnošljivo.Dobro od svitanja do podne pa podnošljivo do noći. Loše do malo prije ponoći pa dobro do svitanja.Prijepodne dobro pa popodne podnošljivo. Loše do malo iza ponoći pa dobro do svitanja.Od svitanja do 13 sati podnošljivo pa dobro noći. Loše do malo prije 2 sata pa podnošljivo do svitanja.Podnošljivo od svitanje do 13 sati pa dobro do noći. Loše do malo iza 2 pa dobro do svitanja.U svitanje podnošljivo, loše do podne pa podnošljivo do noći. Loše do malo iza 3 pa dobro do svitanja.Podnošljivo u svitanje, loše do 15 sati pa podnošljivo do mraka. Loše do malo iza 4 pa dobro do svitanja.
Dobro u svitanje, podnošljivo do noći pa loše do malo prije 23 sata. Ostatak noći podnošljivo.Prva dva sata jutra dobro pa podnošljivo do sumraka. Dobro do mraka, loše do malo prije ponoći pa dobro do svitanja.Dobro od svitanja do 9 sati pa podnošljivo do 15. Dobro do noći, loše do malo iza ponoći pa dobro do svitanja.Od svitanja do 14 sati podnošljivo pa dobro noći. Loše do malo prije 2 sata pa podnošljivo do svitanja.Podnošljivo od svitanje do 15 sati pa dobro do noći. Loše do malo iza 2 pa dobro do svitanja.Tijekom prijepodneva podnošljivo pa dobro do noći. Loše do malo iza 3 pa dobro do svitanja.U svitanje podnošljivo, loše do 14 sati pa podnošljivo do mraka. Loše do malo iza 4 pa dobro do svitanja.