Page 1 of 10FirstPrevious[1]2345678910Last

Ribička prognoza

Prijepodne odlično pa sve lošije do 15 sati. Loše do sumraka, podnošljivo do mraka pa loše do svitanja.U svitanja dobro, vrlo dobro do podne pa sve lošije do 15. Loše do sumraka, podnošljivo do noći pa loše do svitanja.Dobro u svitanje pa vrlo dobro do 13 sati. Sve lošije do 15, loše do sumraka, podnošljivo do mraka pa loše do svitanja.Prijepodne podnošljivo pa loše do sumraka. Podnošljivo do mraka pa loše do svitanja.Prva tri sata dana dobro pa vrlo dobro do 13, pa zatim sve lošije do 16. Loše do sumraka, podnošljivo do mraka pa loše do svitanja.Dobro od svitanja do 9 sati pa vrlo dobro do 13. Sve lošije do 15 pa podnošljivo do mraka. Noću loše.Dobro od svitanja do malo iza ponoći pa loše do svitanja.
Odlično od svitanja do 11 sati pa sve lošije do 15. Podnošljivo do mraka pa loše do svitanja.Vrlo dobro od svitanja do 10 pa dobro do 14 sati. Podnošljivo do noći pa loše do svitanja.Od svitanje do podne vrlo dobro pa dobro do 13 sati. Podnošljivo do sumraka, dobro do noći pa loše do svitanja.Podnošljivo od svitanja do 10 sati pa loše do sumraka. Podnošljivo do mraka pa loše do svitanja.Dobro od svitanja do 10 pa vrlo dobro do 13 sati. Sve lošije do mraka pa loše do svitanja.U svitanje dobro, podnošljivo do 10 sati pa dobro do 13. Podnošljivo do mraka pa loše do svitanja.Tijekom prijepodneva dobro pa podnošljivo do noći. Dobro do malo iza ponoći pa loše do svitanja.
Odlično u svitanja pa sve lošije do 13 sati. Podnošljivo do sumraka, dobro do noći pa loše do svitanja.U svitanje odlično pa vrlo dobro do 11 sati. Dobro do 14 pa podnošljivo do mraka. Noću loše.Prijepodne vrlo dobro pa dobro do 14 sati. Podnošljivo do sumraka, dobro do noći pa loše do svitanja.Podnošljivo u svitanje pa loše do 17 sati. Podnošljivo do mraka pa loše do svitanja.Prva tri sata dana dobro pa vrlo dobro do 15 sati. Sve lošije do mraka pa loše do svitanja.Prijepodne podnošljivo, podnošljivo do mraka pa loše do svitanja.Tijekom prijepodneva dobro pa podnošljivo do noći. Dobro do malo iza ponoći pa loše do svitanja.