Page 1 of 11FirstPrevious[1]2345678910Last

Ribička prognoza

U svitanje podnošljivo, loše do sumraka. Podnošljivo do mraka pa loše do malo iza 3 sata. Ostatak noći dobro.Podnošljivo u svitanje, loše do 13 sati pa podnošljivo do sumraka. Dobro do noći, loše do malo iza 4 sata.pa podnošljivo do svitanja.