Page 1 of 3FirstPrevious[1]23Last

Ribička prognoza

Odlično od svitanja do 10 sati pa sve lošije do podne. Loše do sumraka, podnošljivo do noći pa loše do svitanja.Od svitanja do 11 sati odlično pa sve lošije do 14. Loše do sumraka, podnošljivo do noći pa loše do svitanja.Prijepodne odlično pa sve lošije do 15 sati. Loše do sumraka, podnošljivo do mraka pa loše do svitanja.Vrlo dobro od svitanja do 14 sati pa sve lošije do mraka. Noću loše.Od svitanja do 15 sati vrlo dobro pa sve lošije do noći, a zatim loše do svitanja.Prijepodne podnošljivo, loše do sumraka pa podnošljivo do mraka. Noću loše.Dobro u svitanje, vrlo dobro do podne, sve lošije do mraka pa loše do svitanja.
U svitanje odlično pa sve lošije do podne. Podnošljivo do noći pa loše do svitanja.Prva tri sata dana odlično pa sve lošije do 13. Podnošljivo do noći pa loše do svitanja.Odlično od svitanja do 10 sati pa sve lošije do 15. Podnošljivo do mraka pa loše do svitanja.Vrlo dobro od svitanja do podne dobro do 14 sati pa podnošljivo do mraka. Noću loše.Prijepodne vrlo dobro pa sve lošije do noći, a zatim loše do svitanja.Podnošljivo od svitanja do 10 sati, loše do sumraka pa podnošljivo do mraka. Noću loše.Prva dva sata jutra dobro, vrlo dobro do podne pa dobro do 14 sati. Podnošljivo so mraka pa loše do svitanja.
Odlično u svitanje pa sve lošije do 10 sati. Podnošljivo do sumraka, dobro do mraka pa loše do svitanja.U svitanje odlično pa sve lošije do podne. Podnošljivo do 15 sati, dobro do noći pa loše do svitanja.Odlično u svitanja pa sve lošije do 13 sati. Podnošljivo do sumraka, dobro do noći pa loše do svitanja.Vrlo dobro u svitanja pa dobro do mraka. Noću loše.Tijekom prijepodneva vrlo dobro pa dobro do noći, a zatim loše do svitanja.U svitanje podnošljivo, loše do 16 sati pa podnošljivo do mraka. Noću loše.Dobro u svitanje, vrlo dobro do podne pa sve lošije do noći, a zatim loše do svitanja.