Page 1 of 3FirstPrevious[1]23Last

Ribička prognoza

Podnošljivo u svitanje pa sve bolje do 11. Vrlo dobro do 13 sati pa sve lošije do 15. Loše do sumraka, podnošljivo do noći pa loše do svitanja.Dobro u svitanje, vrlo dobro do 11 pa sve lošije do 15 sati. Loše do sumraka, podnošljivo do mraka pa loše do svitanja.Podnošljivo u svitanje, loše do sumraka pa podnošljivo do mraka. Noću loše.Prva dva sata jutra podnošljivo pa dobro do 10. Vrlo dobro do podne pa sve lošije do 15 sati. Loše do sumraka, podnošljivo do noći pa loše do svitanja.Prijepodne dobro, popodne podnošljivo pa dobro do malo iza ponoći. Ostatak noći loše.Dobro od svitanja do podne pa vrlo dobro do 17 sati. Dobro do 1 sat pa loše do svitanja.Danju podnošljivo, dobro do malo iza 1 sat pa loše do svitanja.
U svitanje podnošljivo pa sve bolje do 10 sati. Vrlo dobro do podne pa sve lošije do 15. Loše do sumraka, podnošljivo do noći pa loše do svitanja.Prijepodne vrlo dobro pa sve lošije do 15 sati. Loše do sumraka, podnošljivo do noći pa loše do svitanja.U svitanje podnošljivo pa loše do sumraka. Podnošljivo do noći pa loše do svitanja.Podnošljivo u svitanje pa dobro do 14 sati. Podnošljivo noći pa loše do svitanja.Tijekom prijepodneva dobro, pa podnošljivo do noći. Dobro do malo iza ponoći pa loše do svitanja.Prijepodne dobro pa vrlo dobro do sumraka. Dobro do 1 sat pa loše do svitanja.Tijekom dana podnošljivo, dobro do malo iza 1 sat pa loše do svitanja.
Od svitanja do 14 sati vrlo dobro pa sve lošije do mraka. Noću loše.Prva tri sata dana vrlo dobro pa sve lošije do 15 sati. Loše do sumraka, podnošljivo do noći pa loše do svitanja.Podnošljivo u svitanje pa loše do sumraka. Podnošljivo do noći pa loše do svitanja.Od svitanje do 14 sati dobro pa podnošljivo mraka. Noću loše.Prijepodne dobro, popodne podnošljivo pa dobro do malo iza ponoći. Ostatak noći loše.Tijekom prijepodneva dobro pa vrlo dobro do sumraka. Dobro do 1 sat pa loše do svitanja.Od svitanja do sumraka podnošljivo pa dobro do malo iza 1 sat. Ostatak noći loše.