Slobodna Dalmacija

Povratak na naslovnicu
u tiskanom izdanju

Split županija

Objavljeno 15.03.2010. u 14:10

VLATKA LUCIJANIĆ-JUSTIĆ, VODITELJICA PROJEKTA IZGRADNJE CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM U KAŠTELaNSKOJ ZAGORI

REAKCIJE Centar u Lećevici neće zagaditi Jadro

Na nedavnoj tribini, kaže voditeljica projekta, zasmetalo joj je što govornici ne priznaju studije koje su izradile ovlaštene tvrtke, njihove rezultate i zaključke, a zakonske odredbe citiraju polovično

Na nedavnoj tribini, kaže voditeljica projekta, zasmetalo joj je što govornici ne priznaju studije koje su izradile ovlaštene tvrtke, njihove rezultate i zaključke, a zakonske odredbe citiraju polovično

Centar za gospodarenje otpadom u Lećevici neće trovati Jadro – tvrdi to Vlatka Lucijanić-Justić, voditeljica projekta izgradnje Centra u Lećevici, reagirajući na alarmantna upozorenja s nedavne tribine u Splitu.

Na tribini je, kako kaže, bila prisutna upravo kako bi razjasnila okolnosti plana izgradnje Centra, no tamo je naišla na neugodnosti.

- Gospođa Marija Vuković, pročelnica u Županiji, i ja pokušale smo iznijeti službene stavove, jer u izlaganjima pozvanih predavača o Centru kao takvom i sustavu gospodarenja otpadom koji treba biti uspostavljen nije uopće bilo govora. U više navrata sam bila prekidana, vrijeđana i otiman mi je mikrofon, kao i gospođi Vuković. Naš se glas, jednostavno, nije smio čuti. Tribina nije bila zamišljena da publika čuje „dva” mišljenja.

Tako joj je najviše zasmetalo što govornici ne priznaju studije koje su izradile ovlaštene tvrtke, njihove rezultate i zaključke, a zakonske odredbe citiraju polovično, proizvodeći tako željene efekte na razmišljanje publike.

- Očito računaju s time da je slušateljstvo neupućeno i preuzimaju ulogu prosvjetitelja. Za razliku od njih, mi smo pročitali sve dokumente, jasni su nam i po njima postupamo - napominje voditeljica projekta.

Podsjeća da je Studija o utjecaju na okoliš izrađena profesionalno i u skladu sa zakonom 2006. godine. No, zbog nastavka razvoja tehnologija obrade i odlaganja otpada i koje u većoj mjeri uvažavanja specifičnosti lokacije od vremena njezina nastanka do danas, kada se projekt doista priprema, odbačene su iz daljnjih razmatranja tehnologije opisane u toj studiji. Traže se one koje će u najvećoj mjeri uvažavati sve mjere zaštite okoliša. - Kada one budu odabrane, javnost će s njima biti upoznata. Ponavljam, tehnologije opisane u Studiji, kaže, neće biti primijenjene u Centru.

- Pokušala sam objasniti zakonsku podlogu za sustav gospodarenja otpadom, obvezu sudjelovanja svih proizvođača otpada u sustavu, njihove uloge i odgovornosti - lokalna samouprava, stanovništvo, Centar, htjela sam objasniti, nisu mi dali dovršiti - sustav obrade i odlaganja otpada u okviru Centra i mjere zaštite okoliša koje će biti primijenjene.

Htjela sam reći da će svi pogoni biti izgrađeni kao zatvoreni sustavi na način da nema nikakvog kontinuiranog i nenadziranog otjecanja procjednih odlagališnih voda u podzemlje koje bi trovale Jadro i da će svi pogoni biti izgrađeni sukladno zahtjevima za pripadajuću seizmičku zonu kako se to ne bi dogodilo ni u slučaju potresa - poručuje voditeljica projekta.

Bez dileme

U slučaju bilo kakve havarije u Centru, pri kojoj bi došlo do jednokratnog istjecanja iz nekog od pogona, bilo bi dovoljno vremena za obavještavanje javnosti i poduzimanje svih mjera za sanaciju eventualne štete - izričita je voditeljica projekta Vlatka Lucijanić-Justić, za koju nema dileme o štetnosti izgradnje Centra za okoliš.

Po njoj, dilema ‘Odlagalište smeća u Lećevici ili pitka voda’ ne postoji.

 

Traser putovao 66 dana

Centar se nalazi u 4. vodozaštitnoj zoni rijeke Jadro, prema istraživanjima koje je proveo Hrvatski geološki institut i tu nema drugih tumačenja. Traser ubačen tom prilikom na lokaciji Lećevica prema propisanoj tehnologiji i na odabranoj lokaciji u nazočnosti predstavnika Hrvatskih voda i više članova udruga, do izvorišta Jadra putovao je 66 dana - kaže Lucijanić-Justić.

 


Komentari Morate se prijaviti da biste komentirali članak.

Komentar od: bb | Komentirano: 17. ožujak 2010. 14:52
Ako se dogodi ekocid, zaštini sloj ispod odlagališta "jednokratno" pukne i (trajno) zagadi pitku vodu Split i Kaštela ostat će bez pitke vode, a ne Lećevica. Znamo da vode ne idu uzbrdo.
Planirano županijsko odlagališta smeća s tvz. Centrom, prijetnja su pitkoj vodi Splita.... Lećevica MORA odabrati djelatnost koja ne ugrožava vode koje protiću ili su povezane s Jadrom. Na Lećevici je da nas i budućnost vode čuva, a ne da postanu/e prijetnja.
Živim u Splitu i protivim se da se moje smeće odvozi na odlagalište u Lećevici, nad "tvornicu" pitke vode ... samo zato što se u Splitu i Županiji ne želi gospodariti s otpadom, ne želi postaviti sustav za odvojeno prikupljanje opasnog i ostalog otpada.
Stanovnicima Lećevice moramo dati Ekorentu da NIŠTA ne rade. Oni su čuvari pitke vode Dalmacije.
To područje mora biti zaštićena zona. Zaštitimo vode, nacionalno blago, poklon Krša. Uskoro će Dan voda.
Komentar od: bb | Komentirano: 17. ožujak 2010. 11:34
Ne podržavam nasilja i oduzimanja mikrofona, vrijeðanja, nasilje nad prirodom/vodom i sekundarnim sirovinama...


"Centar" (5ha) ne zagađuje direktno. Perfidni centar zagađuje indirektno jer se Centru obrađuje smeće i priprema gorivi dio za cementaru/spalionicu (alternativno gorivo))). Direktna opasnost prijeti sa odlagališta cca (20ha, oko 40m visine) koje ce se puniti do 2030. i ostat generacijama čekajući "jednokratno" pucanje podloge, potres,... s trajnim posljedicama.

A naziv Centara za GOSPODARENJE OTPADOM))) u Lećevici , ( registriran pod imenom Regionalni centar čistog okoliša koji ostavlja monolit od smeća za vike vikova) spada u domenu manipulacije. Evidentno je iz Studije centra da će se u tvz. Centru obrađivati smeće, a ne otpad, i da će se najveći dio obrađenog smeća odlagati.
Komentar od: vini | Komentirano: 15. ožujak 2010. 22:31
lipo vi to pricate draga moja gospodo i pisete u clanku kako vama pase
a ocelo to tako biti to je sasvim nesto drugo
kad gavrani pocnu raznositi criva po nasoj lipoj zagori
e onda bi volila vidit sta pisete ili sta cete pisat u clanku
Komentar od: niyby | Komentirano: 15. ožujak 2010. 22:29
Mnogi su htjeli pročitati Studiju utjecaja na okoliš planiranog Centra u Lećevici i ostale dokumente, pa od 2006.god. mole Župana i odgovorne da ih objave na web stranicu Županije, kako bi bili dostupni svima, a ne samo njima. Nije napravljeno. Zašto?
(„Pravo na informaciju je mehanizam protiv korupcije.“ , Jadranka Kosor)

Gospođa Lucijanić-Justić došla je nepripremljena na tribinu; jer da je tek četri mjeseca na ovom poslu..., da nije upoznata... Gospođi je oduzet mikrofon jer nije dala konkretan odgovor. Nije dala odgovor na postavljena pitanja o Ugovoru između Grada i Županije koji se odnosi na „pružanje usluge“, nije odgovorila zašto se ne provode planirane aktivnosti iz usvojenih Planova gospodarenja otpadom, zašto u ŽSD nema ekološki zasnovanog sustava za gospodarenje otpadom, ....

Umjesto toga počela je, na dugo elaborirati, o odgovornosti jedinica lokalne samouprave, proizvođača otpada... a nije rekla tko je odgovoran, za uzrok, što danas imamo 257 neuređenih službenih odlagališta komunalnog otpada i oko 3000 legalnih divljih smetlišta što se negativno odražava na sastavnice okoliša kao što su voda, zrak, more i tlo te na klimu, ljudsko zdravlje i drugi živi svijet. Osobito su ugrožene podzemne vode koje su glavni izvor zaliha pitke vode i temeljni nacionalni resurs, a koje bi odlagalište u Lećevici mogao dodatno ugroziti, što ne poriče ni g. Lucijanić-Justić.

Zabrinjavajuće je da se ne govori o onome što je dr. Božičićević na tribini naglasio: traser je ubačen u krivo vrijeme (u svibnju) i na krivom mjestu. Zašto nije ubačen u periodu kada imamo naj/više kiša?

Najavljeno mijenjanje tehnologije, koju se do jučer grčevito branilo, govori da je bila odabrana i kriva tehnologija.

Gospodarski i ekološki najprihvatljivija tehnologija, kako 2006. god. tako i danas, jest ona koja poštuje osnovna načelima postupanja s otpadom i Zakon o otpadu, i čiju primjenu udruge zagovaraju više od dvadeset godina. To je ekološki zasnovan sustav za odvojeno prikupljanje otpada u našem, a ne u tuđem dvorištu te naplata smetlarine prema načelu „zagadjivač plaća».

Koncept centra u Lećevici zasniva se na solidarnosti sa zagađivačima: Više smeća - veća zarada, veća eko renta - veće odlagalište u Lećevici = veći rizik za pitku vodu Jadra.